86974_1_9[1]
86974_1_10[1]

Stiftelsen John och Mathilda Lennings sjukhem

Stiftelsen John och Mathilda Lennings sjukhem är äldreomsorg i en trivsam och stimulerande miljö där vi strävar efter att erbjuda individuell vård av hög kvalitet.

Stiftelsen grundades 1884 och sjukhemmet har varit i bruk sedan 1888. Här finns både ett särskilt boende för äldre och ett gruppboende för dementa.

Stiftelsen har sitt säte i Norrköping på Södra Promenaden 2A. Välkommen att besöka oss.